Detail Archief

Detail Archief


Archiefnummer: 475
Archiefnaam: Archief van de Woningbouwvereniging Schiedam
Periode: 1903 - 1987 (1992)
Omvang: 9,75 m.
Meer informatie:Beschrijving van het archief
Minder informatie:klik hier
 
 
Voorwaarden voor raadpleging:
Voor het raadplegen van archiefstukken uit het archief van de Woningbouwvereniging Schiedam jonger dan 30 jaar is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de gemeentearchivaris van Schiedam. Alvorens tot publicatie van het verrichte onderzoek mag worden overgegaan, dient het manuscript te worden voorgelegd aan de gemeentearchivaris van Schiedam en aan de directeur van de Woningbouwvereniging Schiedam.
 
Toegang:
475 Inventaris van het archief van de Woningbouwvereniging Schiedam, 1903-1987 (1992)
Drs. J. Zwaanswijk en J.M.M. Jansen, 1997
Bewerkt in 2012
 
 

Beschrijving van het archief

Bereik en inhoud:
Het archief vangt aan met de oprichting van de vereniging Volkshuisvesting in 1903 en eindigt met de fusie met de bouwverenigingen De Eendracht, St. Jozef, Schiedam Vooruit! en Onze Woning in 1986. Het archief is in zoverre geschoond dat alleen de dubbele stukken eruit verwijderd zijn alsmede de stukken die hebben geleid tot het maken van de verschillende jaarrekeningen.
 
Geschiedenis van het archief:
Het archief van de Woningbouwvereniging Schiedam (WBS) werd in 2011 overgedragen aan het Gemeentearchief. Het archief van de dienst werd in 2011 overgedragen aan het Gemeentearchief. In 2011 werden aanvullingen op deze archieven overgedragen alsmede de afzonderlijke archieven van de Woningbouwvereniging Schiedam en het Gemeentelijk Woningbeheer.
 
Rechtstitel:Schenking
 
Verantwoording:
Het archief vangt aan met de oprichting van de vereniging Volkshuisvesting in 1903 en eindigt met de fusie met de bouwverenigingen De Eendracht, St. Jozef, Schiedam Vooruit! en Onze Woning in 1986. Het archief is in zoverre geschoond dat alleen de dubbele stukken eruit verwijderd zijn alsmede de stukken die hebben geleid tot het maken van de verschillende jaarrekeningen. Het archief omvat 9 strekkende meter. De materiële staat van de meeste stukken is goed, welke in minder goede staat verkeren staat vermeld bij de beschrijving.
 
Archiefvormer: Woningbouwvereniging voor Kethel
Bestaansperiode: 1914-1987
 
Geschiedenis van de archiefvormer:
Woningbouwvereniging voor Kethel 1914-1987 Woningbouwverenigingen zijn ontstaan om te voorzien in de behoefte aan huisvesting voor economisch zwakkere groepen. De eerste verenigingen dateren uit het midden van de 19e eeuw. Een wettelijke basis werd verkregen met de Woningwet van 1901. In 1914 werd in Kethel, wegens een gebrek aan arbeiderswoningen, besloten tot oprichting van een woningbouwvereniging. De statuten werden opgesteld net voor het uitbreken van „den grooten oorlog‟. De draad werd weer opgepakt in 1916. Er werd toen grond aangekocht van het Weeshuis te Schiedam voor f 1,50 per m2. ... Lees meer
 
Archiefvormer: Vereniging Volkshuisvesting
 
Archiefvormer: Bouwvereniging De Eendracht
 
Archiefvormer: Rooms-katholieke bouwvereniging Sint Jozef
 
Archiefvormer: Woningbouwvereniging Schiedam vooruit!
 
Archiefvormer: Protestants-christelijke woningbouwvereniging Onze woning
 
Archiefvormer: Federatie Schiedamse woningbouwverenigingen
 
Publicaties:
Literatuuropgave: - Poelje, dr. G.A. van, e.a., 50 jaar woningwet 1902-1952. Gedenkboek samengesteld in opdracht van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting en het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (Alphen aan de Rijn 1952) - Sloot, H. van der, Betrekkelijk tot tevredenheid. De woningcorporaties in Schiedam (Schiedam 1992) - Sloot, H. van der, Woonkwaliteit vooropgesteld. 75 jaar Gemeentelijk Woningbeheer Schiedam (Schiedam 1993)
 
Minder informatie:klik hier
  •  Hele toegang (475 Inventaris van het archief van de Woningbouwvereniging Schiedam, 1903-1987 (1992))