Detail Archief

Detail Archief


Archiefnummer: 550
Archiefnaam: Archief van de Hinderwetvergunningen (DCMR)
Periode: 1884 - 2005
Omvang: 21,40 m.
Meer informatie:Beschrijving van het archief
Minder informatie:klik hier
 
Aantekening:
Toelichting: Onder het adres staat de naam van de vergunninghouder(s). Daaronder waarvoor vergunning is verleend en de datum van de vergunning.
 
 
Toegang:
550 Inventaris van het archief van de Hinderwetvergunningen (DCMR), 1884-2005.
H. Calimli, C.T.G. van der Tuijn, H. Kruse, 2002
Bewerkt en aangevuld door H. Kruse (2005)
 
 

Beschrijving van het archief

Bereik en inhoud:
Deze inventaris bestaat uit 2 onderdelen: - hinderwetvergunningen 1884-1989; - hinderwetvergunningen en milieuwetdossiers, 1958-2005; aanvulling 2005 Het laatste onderdeel betreft een aanvulling uit 2005. Beide series zijn alfabetisch op straatnaam geordend. N.B.: Deze twee series hinderwetvergunningen bevatten de dossiers waarvan de vergunningen nog actueel waren op het moment dat in 1973 de Dienst Centraal Milieubeheer werd ingesteld als onderdeel van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Deze vergunningen zijn toen door de gemeentelijke secretarie overgedragen aan de DCMR. In 2001 en in 2005 zijn... Lees meer
 
Rechtstitel:Overbrenging
 
Archiefvormer: Gemeentebestuur van Schiedam
Bestaansperiode: 1851-1973
 
Archiefvormer: DCMR Milieudienst Rijnmond
Bestaansperiode: 1973-2005
Andere naam:DCMR
 
Verwante beschrijvingseenheden:
Vergunningen die in het jaar 1973 reeds vervallen waren, zijn opgenomen in de verschillende blokken van het archief van het gemeentebestuur: ● Archief van het stads- respectievelijk gemeentebestuur, 1816-1953, toegangsnummer 346: Inventarisnummers 6975-7113. Stukken betreffende verleende, gewijzigde en ingetrokken Hinderwetvergunningen, 1888-1953. 139 pakken Op deze dossiers is een nadere toegang op adres, naam aanvrager en soort bedrijf gemaakt. Raadpleeg hiervoor nadere toegang 60 (zie aangehecht PDF-bestand) ● Archief van het Gemeentebestuur, 1954-1959, toegangsnummer 541: Inventarisnummers... Lees meer
 
Minder informatie:klik hier
  •  Hele toegang (550 Inventaris van het archief van de Hinderwetvergunningen (DCMR), 1884-2005.)