Detail Archief

Detail Archief


Archiefnummer: 362
Archiefnaam: Archief van de Woningbouwvereniging voor Kethel
Periode: 1914 - 1989
Omvang: 0,60 m.
Meer informatie:Beschrijving van het archief
Minder informatie:klik hier
 
Aantekening:
Zie voor de Woningbouwvereniging Kethel ook het archief van de Woningbouwvereniging Schiedam
 
 
Toegang:
362 Inventaris van het archief van de Woningbouwvereniging voor Kethel, 1914-1989.
F.M. Verheijen, 1992
 
 

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van het archief:
Bij de overdracht van het secretariaat van de vereniging aan een nieuwe secretaris in 1972, werden „enkele verouderde en waardeloze stukken vernietigd‟. Overdracht van het archief en het maken van een plaatsingslijst vond plaats in 1989. Het inventariseren van het archief vond plaats bij het inventarisatieproject van de „Kethelarchieven‟.
 
Rechtstitel:Rechtstitel onbekend
 
Archiefvormer: Woningbouwvereniging voor Kethel
Bestaansperiode: 1914-1987
 
Geschiedenis van de archiefvormer:
Woningbouwvereniging voor Kethel 1914-1987 Woningbouwverenigingen zijn ontstaan om te voorzien in de behoefte aan huisvesting voor economisch zwakkere groepen. De eerste verenigingen dateren uit het midden van de 19e eeuw. Een wettelijke basis werd verkregen met de Woningwet van 1901. In 1914 werd in Kethel, wegens een gebrek aan arbeiderswoningen, besloten tot oprichting van een woningbouwvereniging. De statuten werden opgesteld net voor het uitbreken van „den grooten oorlog‟. De draad werd weer opgepakt in 1916. Er werd toen grond aangekocht van het Weeshuis te Schiedam voor f 1,50 per m2. ... Lees meer
 
Minder informatie:klik hier
  •  Hele toegang (362 Inventaris van het archief van de Woningbouwvereniging voor Kethel, 1914-1989.)