Detail Archief

Detail Archief


Archiefnummer: 541
Archiefnaam: Archief van het gemeentebestuur van Schiedam, (1929) 1954-1959 (1969)
Periode: (1929) 1954-1959 (1969)
Omvang: 21,60 m.
Meer informatie:Beschrijving van het archief
Minder informatie:klik hier
 
Aantekening:
N.B.: Ca. 0,25m nog in te voegen archiefmateriaal is nog niet beschreven
 
 
Toegang:
541 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur van Schiedam (1929) 1954-1959 (1969)
J.M. Robat, 2004
Bewerkt door N. Friedel (2012)
 
 

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van het archief:
In 1954 ging de Secretarie over van een seriegewijze naar een rubrieksgewijze archiefordening, waarbij gebruik werd gemaakt van de Basis Archief Code (BAC genoemd). Vanaf dit jaar zijn archiefbestanden per blok van tien jaar afgevoerd en als zodanig beschreven. Dit heeft tot gevolg dat het eerste blok, A1960, 1954-1959 geen echt tien-jarenblok kon zijn. Het is in 2004 overgedragen aan het Gemeentearchief. In juni 2004 en november 2007 is er een aanvulling op het archief overgedragen. Deze stukken zijn later tussengevoegd.
 
Rechtstitel:Overbrenging
 
Verantwoording:
1. Verantwoording van de inventarisatie 1.1 De oude ordening Het grootste deel van het blok is geordend met behulp van de BAC. Daarnaast zijn ongecodeerde dossiers aangetroffen, doorgaans afkomstig van bepaalde gemeentelijke diensten. Het waren echter geen eenvoudige kopieën van gecodeerde dossiers met dezelfde omschrijving. In veel gevallen was het noodzakelijk beide dossiers samen te voegen en de dubbelen te verwijderen. Buiten de beperkte omschrijving op de dozen was het materiaal nauwelijks toegankelijk gemaakt. Er was geen dossierinventaris, alleen een overzicht met summiere omschrijvinge... Lees meer
 
Verwante beschrijvingseenheden:
Concordans Oud 'aanvulling op het archief' Nieuw 589 1103-1113 590 1114-1119, 1121-1124 591 1120, 1126-1132 592 1133-1140 593 1141-1153 594 1154-1166 595 1167-1176 596 1177-1186 597 ... Lees meer
 
Minder informatie:klik hier
  •  Hele toegang (541 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur van Schiedam (1929) 1954-1959 (1969))