Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving


Beschrijving: Nadere toegangen op:
Doorvaart binnenscheepvaart kanaal Voorne-Nieuwesluis, 1900-1950
- door C. van der Tuijn
- index met de diverse gegevens overgenomen uit de registers
- archiefbewaarplaats: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg
- inv. nrs. N.N.
Aantekening: N.B.: Nadere toegang op bronnen berustend bij een andere archiefinstelling
N.B.: De nummers zonder gekoppelde pdf zijn raadpleegbaar bij het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle.
  •  Deelbeschrijvingen